Koniec z podwójnym wprowadzaniem danych do programu!

Import / eksport dokumentów

Otrzymujesz kosztorys mailem w formie elektronicznej, a po uzupełnieniu cen musisz go odesłać z powrotem? Z modułem Import/eksport dokumentu bez problemu zaimportujesz kosztorysy zapisane w popularnych formatach, a po uzupełnieniu danych odeślesz je inwestorowi, korzystając z funkcji eksportu. Koniec z podwójnym wprowadzaniem danych!

Dane można importować z wielu źródeł. Mogą to być także cenniki ze sklepów internetowych lub rysunki techniczne z programów typu CAD. Zapoznaj się z ogólnymi informacjami o module Import/eksport dokumentu. Aby format tych danych był zrozumiały dla programu IN-FORM potrzebny będzie odpowiedni konwerter.

 

Jesteś użytkownikiem systemu IN-FORM?

W pomocy programu IN-FORM (F1) znajdziesz szczegółowy opis dotyczący sposobu pracy z modułem dodatkowym Import/eksport dokumentów.

* Warunkiem koniecznym do korzystania z modułu Mail/Fax/SMS plus oraz innych Usług online jest posiadanie aktywnej umowy serwisowej z IN-Software. Po wypowiedzeniu umowy serwisowej usługi te zostaną automatycznie zablokowane. Za korzystanie z tego modułu naliczane są opłaty dodatkowe uzależnione od ilości i rodzaju przesyłanych danych - każdorazowo po przekroczeniu kwoty 60,00 PLN. Gdy kwota ta nie zostanie przekroczona wówczas przynajmniej raz w roku zostanie wystawiana jedna faktura zbiorcza.