Oprogramowanie ERP dla firm produkcyjnych i usługowych

Program do zarządzania produkcją

Prowadzisz firmę produkcyjną? Każdego dnia obsługujesz wiele różnych zleceń produkcyjnych i musisz pamiętać o niezliczonych terminach z tym związanych? Chcesz, żeby program obsługiwał wszystkie obszary działalności twojego przedsiębiorstwa: od przygotowania oferty przez kalkulację jej opłacalności, zamówienie i zakup materiałów, aż po realizację poszczególnych faz produkcji, na rozliczeniu z klientem kończąc?

IN-FORM FLEX poza kompleksową obsługą zleceń i kalkulacją ich opłacalności oferuje rewelacyjne narzędzie do zarządzania procesem produkcji. Do dyspozycji będziesz miał genialny system statusów, dzięki któremu w prosty sposób sprawdzisz, w jakiej fazie produkcji znajduje się dane zlecenie. Kolejnym wyjątkowym rozwiązaniem jest strażnik terminów, umożliwiający kontrolę nad terminami produkcji i dostaw. Z jego pomocą zawczasu wykryjesz, gdzie może dojść do opóźnień, co zapewni Twojej firmie poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie produkcji.

IN-FORM FLEX jest dostępny jako wersja na jedno lub wiele stanowisk, pracująca lokalnie lub sieciowo. Dzięki modułowej budowie systemu będziesz mógł rozszerzyć licencję o dodatkowe pakiety funkcji lub skorzystać z interfejsów, umożliwiających wymianę danych. Z chęcią udzielimy niezobowiązującej porady.

Uzyskaj dodatkowe informacje!


  Najważniejsze możliwości:

  • genialny edytor z łatwym dostępem do artykułów i kontrahentów, umożliwiający szybką i kompleksową obsługę zleceń: od przygotowania ofert, wycen, umów, zamówień, dokumentów produkcyjnych, korespondencji, aż po wystawienie faktur
  • mobilna praca z aplikacją IN-Software APP
  • sprytna kalkulacja opłacalności zleceń udostępniająca kalkulację narzutu, kalkulację pokrycia kosztów, sprawdzenie opłacalności dla ceny oczekiwanej, tabele cen oraz podsumowania
  • elastyczna funkcja służąca do ustalania poszczególnych etapów produkcji, dopasowanych do indywidualnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie
  • przegląd zleceń produkcyjnych oferujący przejrzystą prezentację pozycji, składających się na wykonywane zlecenie, z opcją wyboru stopnia szczegółowości
  • rewelacyjny system statusów umożliwiający łatwe sprawdzenie, w jakiej fazie produkcji znajduje się zlecenie
  • szczegółowe wyszukiwanie po treści dokumentów, pozwalające znaleźć dowolną pozycję dokumentu
  • zarządzanie materiałami wykorzystywanymi w procesie produkcji na etapie ich zamawiania, przyjmowania lub wydawania z magazynu, zużycia, dostarczania gotowych produktów odbiorcom i fakturowania
  • strażnik terminów oferujący pełną kontrolę nad terminami poszczególnych etapów produkcji i dostaw
  • komunikacja elektroniczna z kalendarzem grupowym do planowania czasu pracy pracowników i sprzętu, ułatwiająca zarządzanie terminami
  • system informacyjny zapewniający centralny dostęp do wszystkich danych, takich jak: obroty, ocena wypłacalności, faktury, pisma, notatki z rozmów itp.
  • informacje dla szefa: zyski i straty, obroty, prognozy
  • współpraca z urządzeniami mobilnymi
  • kompleksowe nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom oraz grupom użytkowników
  • kontrola stanu należności i zobowiązań, obsługa przelewów elektronicznych oraz ewidencja wyciągów bankowych z uwzględnieniem MPP i przekaz danych do systemów finansowo-księgowych
  • możliwość pobierania danych z GUS
  • możliwość rozszerzenia o kolejne moduły i interfejsy

  Moduły dodatkowe:

  • Dokumenty zewnętrzne (skanowanie dokumentów, organizacja zapisywania plików, linki do miejsc zewnętrznych z zapisanymi plikami)
  • Należności i zobowiązania
  • Import/eksport dokumentu
  • Mail/Fax/SMS plus (elektroniczna komunikacja zewnętrzna)
  • Rozliczanie inwestycji
  • Wykresy w Excelu
  • Obmiar
  • Usługi serwisowe (umowy na konserwację, zlecenia serwisowe, wsparcie dla pracy w terenie)
  • Magazyn
  • Edycja wzorca wydruku (tworzenie formularzy, protokołów, list)
  • Handel (sprzedaż detaliczna)
  • Sterownik ODBC (dostęp do baz danych programu IN-FORM)
  • Interfejs GAEB

  Więcej informacji na temat modułów dodatkowych

  Wymagania systemowe

  • Prędkość sieci min. 1 Gbit
  • Napęd DVD lub dostęp do Internetu
  • Przestrzeń dyskowa potrzebna na podstawową instalację i dane wprowadzane do programu przez "statystycznego" użytkownika to około 10-20 GB. Do tego należy uwzględnić dodatkowe dane, które pochodzić będą z załączników mailowych, obrazków czy zdjęć, plików dokumentów zewnętrznych itp. - zależnie od ilości i wielkości gromadzonych danych
  • Monitor o rozdzielczości 1024x768 i głębi kolorów High Color (16-Bit)
   Zalecamy monitory o rozdzielczości 1920x1080 pixeli
  • System operacyjny na PC musi być startowany jak natywny
  • Zalecany jest system operacyjny w polskiej wersji językowej, z polskimi ustawieniami regionalnymi
  • Urządzenia NAS używane jako "Serwer" nie są odpowiednie dla IN-FORM
  • Nie wspieramy korzystania z programów IN-Software poprzez funkcję Microsoft Windows RemoteApp
  • Nowe systemy operacyjne mogą być testowane i uznane jako odpowiednie dla IN-FORM dopiero, gdy zostaną przez producenta wypuszczone jako wersje rynkowe (nie dopuszczamy do używania wersji testowych systemów operacyjnych)

  Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych, sprzętu i warunkach, jakie muszą być spełnione dla poprawnego działania niektórych funkcji, modułów lub interfejsów zamieściliśmy w dziale Pomoc - wymagania systemowe.