Zrzut procesu (dump 32 bitowy)

W momencie gdy ponownie wystąpi problem/wyświetli się komunikat o błędzie (mając cały czas wyświetlone okno/komunikat o błędzie) proszę wykonać poniższe czynności.
 
1. proszę uruchomić "Menadżera zadań". Trzeba go uruchomić dokładnie z podanej ścieżki tj. z : C:\Windows\SysWOW64\TaskMgr.exe
2. gdy uruchomi się aplikacja "Menadżer zadań", należy przejść na zakładkę "Szczegóły"
3. na liście procesów należy odszukać W__.exe, zaznaczyć go kursorem myszy i kliknąć prawym przyciskiem myszy
4. z menu kontekstowego należy wybrać opcję "Utwórz plik zrzutu..."
5. gdy "Menadżera zadań" utworzy plik zrzutu procesu, pojawi się komunikat, gdzie dokładnie ten plik został zapisany i pod jaką nazwą
6. plik ten proszę przesłać do nas na serwer FTP  (plik rozmiarowo będzie duży, zatem przed jego wysłaniem, proponujemy go spakować do np. ZIP-a)